Tilbage

Aqualinum® Vægmaling

Aqualinum er en væg- og loftsmaling til indendørs anvendelse på puds, spartel, væv eller tapet. Alle kan nemt anvende Aqualinum – man skal blot lære produktet at kende. Malingen hæfter godt på både ubehandlet bund såvel som overflader, der tidligere er behandlet med Aqualinum eller andre typer maling. Navnet Aqualinum er en sammensætning af det latinske ”aqua” og ”linum”, idet malingen er bygget op over en emulsion af vand og linolie. De få bestanddele; vand, linolie, celluloseklister og pigment forenes i godt håndværk til den reneste maling. Aqualinum bygger bro mellem gammel viden og den nutidige bruger, som ønsker en sund og fornuftig maling, der er let at anvende med rulle eller sprøjte. Følg vores vejledning og opnå et flot resultat.

Når du påbegynder dit malerarbejde, er det vigtigt at du går struktureret til værks. Følg altid lyset, når du maler. Start ved vinduet og arbejd dig ind i rummet. Det er vigtigt, at du altid færdiggør hele vægge og aldrig standser midt på en væg. Derfor skal beskæringer ligeledes foretages løbende, så de ikke når at tørre inden der males.  Du skal være omhyggelig med at gnubbe malingen godt ind og arbejde i mindre rul. Afslut i hele banerul, hvor du køre malerrullen fra gulv til loft, som ikke er mættet af maling. Gå aldrig mere end to til tre rullebaner tilbage, det kan efterlade synlige rullespor. Arbejd raskt og vådt i vådt – ellers vil resultatet blive changerende.

LÆS HELE VEJLEDNINGEN: At arbejde med Aqualinum adskiller sig fra moderne vægmaling, derfor er det vigtigt, at du læser hele vores vejledning, førend du påbegynder dit malingsprojekt. Du finder vejledningen til download nederst på siden.

KONTROLLER FARVEN: Det er vigtigt, at farven altid kontrolleres inden du går i gang. Lav aldrig farveopstrøg direkte på væggen, men benyt i stedet en løs plade til dette formål.

MALERVÆRKTØJET: Anvend altid en rulle af mikrofiber med en luv på 17 mm eller en sprøjte. Brug aldrig pensel til mere end beskæringsarbejdet. Beskæres der med pensel, skal beskæringen altid eftergås med en rulle så langt ud til kanten som overhovedet muligt. Undlad evt. helt brug af pensel, men brug en beskærerulle/kantrulle i stedet, som der også bruges i anvisningsvideoen.

ARBEJD MED LYSET: Følg altid lyset, når du maler. Start ved vinduet, og arbejd dig ind i rummet. Når man arbejder med lyset, kan tydelige samlinger lettere skjules, da skyggerne vil blive mere diskrete.

FUGEMATERIALE: Aqualinum er en olieemulsionsmaling indeholdende linolie, og det er derfor vigtigt, at fugemassen vælges dertil.

UNDERLAGET: Underlaget er afgørende for, hvordan din arbejdsproces skal forløbe. Det er ens for alle underlag, at Aqualinum altid skal påføres på en tør bund, der måler under 60 digits. Et stærkt sugen underlag som 0,5 -1 cm tykt lag af puds skal have to gange grun-der og én gang Aqualinum. Et lettere sugende underlag som et 2-4 mm lag spartel eller filtsning skal have én gang grunder og to gange Aqualinum. En mættet overflade som fx plastikmaling og tapet er grunding ikke nødvendigt. Underlaget skal minimum behandles med 2 gange Aqualinum. Er der foretaget mindre reparationer på væggen, er det vigtigt at behandle den nyspartlede overflade ligesom resten af væggen. Eksempelvis, hvis væggen tidligere er malet med plastikmaling – skal den spartlede over-flade også have et lag plastikmaling forinden start af malerarbejdet.

TØRRETID: I de farvede malinger, må der tidligst genmales efter tre døgn. Hvid maling kan allerede genmales efter 1 døgn. Du skal være opmærksom på, at under hærdning afgives en naturlig og ufarlig lugt. Det er linolien der omdannes til linoxynh. Vi plejer gerne at sige at malingen er ærlig. Med en ærlig maling forstås, at den straks sladrer idet den fortæller, at man ikke skal flytte ind i et rum, førend lugten er aftaget. Lugten foretager sig, når malingen er hærdet op.

HOLDBARHED: Aqualinum har i uåbnet tilstand en holdbarhed på et år, hvis den opbevares køligt. 

AQUALINUM - DK VEJLEDNING